Assessorament Empreses

La naturalesa dels nostres clients ens ha permès adquirir una sensibilitat i un compromís amb les petites, mitjanes i micró empreses, així com amb empreses familiars (de les que som especialistes).

Ajudem a tractar la identitat de cada empresa d’acord amb els seus objectius i necessitats.

Fiscalitat

Cobrim totes les necessitats fiscals que tingui una empresa o un particular. Estem especialitzats tant en la planificació prèvia com en la tramitació de totes les obligacions fiscals davant de les diferents administracions.

Comptabilitat

Oferim assessorament comptable ja sigui des del nostre despatx, o des d'Internet amb el nostre sistema de Gestió On Line o bé des d’allà on vostè el necessiti. El nostre equip es responsabilitza de la comptabilitat i el control així com de l’optimització de recursos i l’anàlisi dels estats financers.

Experiència i compromís en la gestió del seguiment i control de cada empresa.

Financera

Posem a l’abast dels nostres clients els millors productes de les millors entitats. Des de la independència professional, seleccionem de manera absolutament individualitzada les millors alternatives tant d’estalvi i inversió com de finançament per als nostres clients.

  • Fons d’inversió
  • Crèdits i hipoteques
  • Lísings i rèntings
  • Fons de pensions.

Professionalitat, experiència, confiança i independència marquen les línies bàsiques de la nostra gestió financera.

Assegurances

Oferim assessorament i gestió sobre les necessitats asseguradores. Estudiem l’assegurança que més li pugui interessar segons les seves necessitats, ja que som interlocutors amb les principals companyies.

Ens mou la necessitat de buscar en cada moment les solucions asseguradores que garanteixin la tranquil·litat dels nostres clients.

Laboral

Oferim un servei especialitzat en gestió laboral i Seguretat Social que cobreix tots els tràmits relacionats amb ambdós àmbits com ara legalitzacions, contractacions laborals, afiliacions, nòmines, cotitzacions a la Seguretat Social, subvencions i bonificacions, pensions i estrangeria, entre d’altres.

A fi de donar més facilitats al client, el nostre servei de contractació de personal es pot fer de dilluns a dissabte de 9 a 21 hores.

Jurídic

Oferim aquest servei en col·laboració amb professionals de cada especialitat per tal que els nostres clients disposin d’una sòlida defensa jurídica o bé perquè puguin comptar amb l’assessorament d’experts en lleis en aquelles matèries que necessitin.

Defensem els seus interessos per tal de donar força legal a les seves raons.

Mercantil

Participem en la seva constitució i legalització, realitzem modificacions estatutàries, confeccionem comptes anuals i presentem informes comercials i financers sobre la societat.

Empresa Familiar

Participem en la planificació d’estructures eficients, reduint els costos fiscals i simplificant la gestió dels propietaris tant en el dia a dia com en els processos successoris i en les relacions entre família i empresa.

  • Holdings.
  • Patrimonials .
  • Fundacions .
  • Fusions.
  • Escissions.

Ajudem a traçar la identitat de cada empresa d’acord amb els seus objectius i necessitats.